19. veřejné zasedání ZMČ

V pondělí 28. února 2022 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 19. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 19. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 18
 2. Návrh na schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry Development, s.r.o.
 3. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022
 4. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027
 5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022
 6. Návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení
 7. Návrh na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030
 8. Bezúplatný převod komunikací na pozemku parc. č. 1234/3, parc. č. 1235/36 a parc. č. 1235/41 v k. ú. Dolní Chabry
 9. Bezúplatný převod komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a parc.č.1372/196 v k. ú. Dolní Chabry
 10. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace, se sídlem Spořická 400/34, Praha-Dolní Chabry
 11. Rezignace člena kontrolního výboru
 12. Volba přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 8
 13. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 13/2021
 14. Dotazy a připomínky občanů
 15. Různé – Interpelace p. Doležala

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.