Komunální volby 23. a 24. září 2022: Jak volit?

Poslední zářijový víkend nás čekají volby do Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Do Senátu PČR se v Dolních Chabrech v letošním roce nevolí. Hlasování se uskuteční ve dnech:

  • pátek, 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • sobota, 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin.

Do místního zastupitelstva budeme volit 15 zastupitelů, do pražského zastupitelstva budeme vybírat 65 zástupců.

Pro letošní volby jsou Dolní Chabry rozděleny do čtyřech volebních okrsků, jejichž volební místnosti budou všechny v areálu Chaberského dvora na Hrušovanském nám. 253/5 a naleznete je:

  • okrsek č. 28001 v místnosti 121 – Knihovna (vchod z průjezdu), 
  • okrsek č. 28002 v místnosti 122 – čajovna (hlavní vchod do KC/knihovny),
  • okrsek č. 28003 v místnosti 216 – obřadní sál,
  • okrsek č. 28004 v místnosti 206 – sekretariát.

Ke každému okrsku jsou přiděleny konkrétní ulice. Jejich seznam stejně jako další důležité informace naleznete na webu městské části pod záložkou volby: https://www.dchabry.cz/volby

Hlasovací lístky obdrží voliči do poštovní schránky nejpozději tři dny před dnem voleb. Náhradní lístky lze obdržet v den voleb také přímo ve volební místnosti. Pozor, hlasovací lístky mohou být vytištěny oboustranně. Pro platné hlasování je třeba lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce/MČ má být voleno. 
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce/MČ má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Hlasovací lístek do pražského zastupitelstva (označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) i do zastupitelstva městské části vloží volič po jejich označení za plentou do jedné úřední obálky, kterou předtím obdržel od členů komise ve volební místnosti. Úřední obálku s hlasovacími lístky pak vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky a tím má odhlasováno.

Další informace o zářijových volbách naleznete také na webu Ministerstva vnitra ČR.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.