Zjišťovací řízení EIA k Technickému centru v Dolních Chabrech

Od 24. října do 23. listopadu 2022 probíhá zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. 

Záměr technického centra je umístěn v lokalitě Beranova, v těsné blízkosti cesty V Kratinách a zástavby Nových Chaber, přibližně 200 metrů jižně od rodinných domů. Jedná se o rozsáhlý objekt, téměř patnáct metrů vysoký, dvoupodlažní o rozloze 161,5 x 68,3 metry (pro realizaci záměru je vymezena plocha 38 295 m2). Technické centrum by mělo nabídnout 40 pracovních míst během dne a 15 přes noc. Stavba je navržena konstrukčně jako železobetonový montovaný skelet. Hlavní budova s datovými sály je technologický objekt bez viditelné fasády, ke které jsou z východní strany přičleněny administrativní části a nad atikou hlavní budovy vyvedeny komíny záložních zdrojů energie. Napojení objektu je plánováno na tzv. Západní připojení k ulici K Ládví (osobní vozidla a vozidla zásobování).

Městská část již k záměru zadala rozptylovou a hlukovou studii a v rámci řízení bude podávat písemné vyjádření.

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možné zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy do 23. listopadu 2022 a učinit tak může každý.

Elektronickou verzi informace lze nalézt v informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem PHA1167. Odkaz: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1167?lang=cs. 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.