Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Vedení hl. m. Prahy v říjnu schválilo Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023. Program je zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 2. listopadu 2022 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 5. prosince 2022 do 9. ledna 2023 včetně.

Program včetně vzoru žádosti o poskytnutí dotace, formuláře obsahového hodnocení žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přiložen v PDF.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“. 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.