Slovo starostky prosinec 2022

Milí Chaberáci, 
před úřadem na Hrušovanském náměstí již od adventní neděle září načančaný strom, další dva jsou na náměstích po Chabrech a po dostavbě základní školy se vrátila světla i na lípu před základní školou. S ozdobami v oknech a zahradách se přidávají celé Chabry. Blíží se nejtřpytivější svátky v roce.
Pro některé rodiny ale budou letošní Vánoce těžší než jindy. Neustálé zdražování základních potravin, energií a dalšího zboží přivádí do tíživé finanční situace i ty, kteří by se o sebe jinak postarali sami. Mnozí se zdráhají o pomoc požádat nebo možná často ani netuší, že se jim nějaká pomoc nabízí. V článku níže najdete několik základních kontaktů, kam se můžete obrátit, a to včetně tel. čísla a e-mailu na naši sociální pracovnici Marianu Kaliankovou. Kromě příspěvků od státu nyní můžete zažádat o pomoc i od Prahy. Jen společně můžeme čelit všem nečekaným nástrahám, kterým jsme byli v letošním roce vystaveni. Za sebe jako starostku chci opět zopakovat, že u mě má každý dveře otevřené.
Nechtěným předvánočním dárkem je pro nás záměr výstavby datacentra v oblasti vedle Nových Chaber. Hned po obdržení informace o zahájeném řízení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, jsme zadali vypracování dvou studií, hlukové a rozptylové. Studie mají nezávisle posoudit vliv záměru na zdraví a životní prostředí občanů městské části. V době, kdy čtete tento Zpravodaj, již máme výsledky a zapracovali jsme je do vyjádření za městskou část. Hlavními argumenty proti záměru v Čechách největšího datacentra jsou především blízkost současné i budoucí bytové a residenční výstavby. Opíráme se o vizi rozvoje území, kterou jsme přijali v Koncepci rozvojových a transformačních lokalit a naše připomínky k návrhu Metropolitního plánu, obojí schválené zastupitelstvem v červnu v nové koalici. O dalším vývoji vás budeme postupně informovat.
Zastupitelstvo Horních Počernic před pár týdny rozhodlo o zpětvzetí žaloby proti územnímu rozhodnutí o umístění SOKP 511 D1 – Běchovice Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Nově zvolená rada a většina počernických zastupitelů rozhodli jít cestou ústupků a dále stavbě nebránit. Žaloba našeho spolku podaná spolu s dalšími třemi žalobci běží dál a vzdávat se určitě nehodláme.
Z čeho mám však velikou radost, je ocenění chaberské Věry Doušové Řádem Tomáše Garrigua Masaryka během udílení státních vyznamenání 28. října. Věru známe především jako ředitelku Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj a u nás v Chabrech i z radnice a z komisí. Ocenění ale získala hlavně za svou práci v disentu a pomoc volyňským Čechům. Více se o Věře dozvíte v rozhovoru v tomto čísle.
Přeji vám krásný adventní čas, požehnané Vánoce, do nového roku vše dobré a doufám, že se potkáme třeba na vánočním koncertu v našem kostele.

Vaše KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.