Vyhovění námitkám MČ k provozu venkovního osvětlení areálu AAA Auto Praha

V červenci 2022 bylo zahájeno společné řízení na stavbu: „Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“. Městská část Praha-Dolní Chabry následně vznesla své námitky, ve kterých je formulován požadavek na omezení provozu venkovního osvětlení areálu žadatele tak, aby nedocházelo obtěžování okolní obytné zástavby světelným smogem.

Na základě vznesených námitek stavební úřad vyzval žadatele k doplnění podkladů.

Dne 31. října 2022 žadatel požadované podklady doplnil v několika důležitých bodech:

  • Při provádění stavby budou přijata účinná opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti.
  • Zvlášť hlučné práce (bourání, řezání, hutnění apod.) nebudou prováděny v době pracovního volna a pracovního klidu tak, aby byl zajištěn dostatečný odpočinek obyvatel přilehlé obytné zástavby.
  • Uložil povinnost regulovat osvětlení provozním řádem tak, aby celý areál nebyl osvětlován v nočním období a nedocházelo k rušení pohody bydlení okolní obytné zástavby světelným smogem, tak jak je upraveno v § 43 odst. 1 písm. j) PSP.

Na základě námitek městské části si stavební úřad vyžádal provedení kontrolního měření úrovně osvětlení areálu, z něhož vyplývá, že předepsaná hodnota úrovně stávajícího osvětlování není překračována. Žadatel se rozhodl provoz osvětlení regulovat tak, aby v nočním období nebylo osvětlení provozováno a v době od 21:30 do 21:55 docházelo k postupnému vypínání všech svítidel. Toto opatření platí podle sdělení žadatele již od 1. října 2022. Stavební úřad vyhověl vzneseným námitkám a mezi 22:00 hodin a 6:00 hodin, tedy v nočním období, nesmí být osvětlení provozováno.

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.