Upozornění na rekultivační práce

Na západním okraji Dolních Chaber probíhají v těchto dnech zemní práce prováděné těžkou technikou. Nejedná se však o stavbu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Soukromý vlastník zde na pozemcích sousedících s panelovou cestou nad čističkou provádí prořezání náletů, likvidaci černých skládek a celkovou rekultivaci území. V další fázi přikročí k terénním úpravám, při kterých plánuje zahrnutí vzniklých nerovností a srovnání terénu zeminou.

Naše městská část průběh prací důsledně sleduje a dbá na to, aby byly prováděny v souladu zejména se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Co se týče množství navážené zeminy a rekultivace povrchu, pak také na soulad s §80 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který definuje přípustné terénní úpravy.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.