Zastupitelstvo schválilo dotace do sportu a spolků a Dodatek č. 5

Na středečním zasedání 22. března 2023 rozhodovali zastupitelé o podpoře místních sportovních a komunitních spolků pro aktuální kalendářní rok na základě jejich žádostí. Městská část tak díky zastupitelům poskytne 80 tisíc korun TJ ZŠ Chabry, která pořádá turnaje pro děti a dospělé ve stolním tenise, závody v atletice, karneval a mikulášské setkání, a po 350 tisících korunách přidělila SK Dolní Chabry a TJ Sokol Dolní Chabry na úhradu části nákladů energií a nezbytných provozních nákladů na údržbu hřiště, resp. opravy a investiční činnost v rámci sokolského areálu. Předpokládané náklady na provoz v roce 2023 činí v obou případech vyšší stovky tisíc korun.

Finanční podpora ve výši 100 tisíc korun poputuje také do Chaberské PERGOLY, s níž MČ dlouhodobě spolupracuje na pořádání kulturních akcí a společně pod její záštitou proběhnou v letošním roce např. čtyři letní kina. Příspěvek o stejné výši 100 tisíc korun směřovaných na provoz a energie obdrželo také Komunitní centrum Moringa Tree Club, které od loňského podzimu nabízí aktivity široké veřejnosti s cílem propojovat plánovanými aktivitami různé věkové kategorie i cílové skupiny.

Schválen byl 5. dodatek ke smlouvě o spolupráci z roku 2009 s developerem Nových Chaber zaměřující se na pravomocně povolenou část projektu Nové Chabry etap H a I. Díky Dodatku č. 5 byla upravena podmínka realizace další fáze výstavby a nastaveny kontribuce formou nefinančního plnění v podobě vybudování hřiště pro sportovní aktivity o celkové výměře nejméně 3 500 m2. Developer předloží ve stanovené lhůtě do pěti měsíců alespoň tři návrhy jeho budoucí podoby, z nichž si bude moct městská část a veřejnost vybrat tu, která bude investorem následně realizována.

Začátkem března přišel z Úřadu vlády ČR dopis ve věci vedení okruhu SOKP. Na zasedání zastupitelé odsouhlasili znění odpovědi. Vyjádřen má být především nesouhlas s jejich postojem k dokončení severní části silničního okruhu kolem Prahy a vzneseny požadavky na změnu přístupu a skutečně objektivní vyhodnocení alternativ trasování severní části SOKP. Celkově je reakce logickým pokračováním naší strategie ochrany zájmu MČ a jejích občanů.

V rámci agendy týkající se fungování úřadu byla zastupiteli aktualizována směrnice Fond kulturních a sociálních potřeb, v níž došlo k úpravám v souvislosti výší přídělu fondu, čerpání příspěvku na stravování a zrušení nevratné bezúročné půjčky sociální výpomoci. Zvolena byla také nová tajemnice Finančního výboru ZMČ, kterou se stala Ing. Andrea Pólová. A zastupitelé schválili rovněž rozpočtové opatření, které přivádí do rozpočtu 1,4 milionu korun z hospodářské činnosti a přebytku hospodaření VHP, z čehož první část by měla být v blízké budoucnosti využita na nákup několika pozemků a druhá na podporu kultury a sportu.

Závěrem jednání byly předány informace k aktuálnímu stavu jednání o připravovaném projektu tramvajové trati do Zdib, o novém rozpočtovém opatření nebo o přehledu veřejných zakázek v druhé polovině prosince loňského roku. Posledním bodem schůze byl pak schválen návrh memoranda o spolupráci mezi MČ a Římskokatolickou farností u kostela sv. Václava Praha-Prosek, které má stvrdit společné úsilí na zachování zdejšího kostela a jeho postupnou opravu včetně jeho areálu.

Program 4. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 3
 2. Žádost TJ ZŠ Chabry, z. s., o finanční příspěvek 80 000 Kč na sportovní činnost – schváleno
 3. Žádost SK Dolní Chabry o finanční příspěvek ve výši 350 000 Kč na energie a provozní náklady – schváleno
 4. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o finanční příspěvek 350 000 Kč na energie a provozní náklady – schváleno
 5. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích v roce 2023 – schváleno
 6. Žádost kulturního centra Moringa Tree club, z. s., o finanční příspěvek – schváleno
 7. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“ – schváleno
 8. Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci ze dne 29. dubna 2009 mezi městskou částí Praha-Dolní Chabry a společnostmi Nové Chabry Development, s.r.o., Nové Chabry Delta, s.r.o., Nové Chabry Zeta, s.r.o., Nové Chabry F+G, s.r.o., Nové Chabry – E, s.r.o., Nové Chabry Alfa, s.r.o., Nové Chabry Beta, s.r.o. – schváleno
 9. Návrh na schválení odpovědi na dopis z Úřadu vlády ve věci vedení okruhu SOKP ze dne 2. března 2023 – schváleno
 10. Volba tajemnice finančního výboru ZMČ – schváleno
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2023 – 1001 – schváleno
 12. Informace
  1. Rozpočtové opatření č. 1/2023 – 2002 – vzato na vědomí
  2. Přehled veřejných zakázek – vzato na vědomí
  3. Tramvajová trať – vzato na vědomí
 13. Dotazy a připomínky občanů
 14. Návrh na memorandum o spolupráci městské části Praha-Dolní Chabry a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek – schváleno

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.