Dopisy k okruhu putují k předsedkyni Sněmovny a na Úřad vlády

Zasedání zastupitelstva 17. května 2023 nebylo co do projednávaných bodů příliš rozsáhlé. Po krátkém úvodu a několika připomínkách k vybraným návrhům byly přijaty jak závěrečný účet, tak finální podoba dopisů k Pražskému okruhu směřovaných předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR a na Úřad vlády.

Závěrečný účet městské části za rok 2022 byl přijat po projednání finančním výborem a Rady MČ. Hospodaření městské skončilo podle zprávy ke konci loňského roku schodkem v celkové výši přes dva miliony korun. Schodek byl způsoben dočerpáním poskytnutých dotací v minulých letech. Hospodaření již bylo přezkoumáno kontrolním odborem hl. města Prahy.

Zastupitelé rovněž odsouhlasili odkup několika menších pozemků nedaleko Spořické ve východní části chaberského katastru, které díky tomu umožní přímé napojení svěřeného pozemku parc. č. 1239 do správy městské části bez nutnosti přejíždět pozemky třetích vlastníků, a jedné parcely v pásmu trasování budoucího Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).

Projednány a schváleny byly také dvě odpovědi na dopisy týkající se plánované dostavby SOKP. Jedna z reakcí směřuje předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, přičemž obsahem dopisu je seznámení s argumentací MČ v zájmu ochrany zdraví občanů Dolních Chaber. V podobném duchu je koncipován i druhý dopis, který putuje jako odpověď na Úřad vlády a jsou v něm vyjádřeny námitky k argumentaci státní správy.

Závěrem jednání byli přítomní seznámeni s přijatými rozpočtovými opatřeními, podrobným přehledem veřejných zakázek i dokumentem o plnění rozpočtu v 1. čtvrtletí a zprávou o kontrole smluv a usnesení kontrolním výborem.

Program 5. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 4,
 2. Závěrečný účet za rok 2022 – schváleno
 3. Odkup pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k.ú. Dolní Chabry do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry – schváleno
 4. Návrh na schválení odpovědi předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci vedení okruhu SOKP č. j. PS 2023/006196 – schváleno
 5. Návrh na schválení odpovědi na dopis z Úřadu vlády ve věci vedení okruhu SOKP č. j. 16816/2023-UVCR-3 – schváleno
 6. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č.3/2023 – 8009 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č.4/2023 – 2014 – vzato na vědomí
  3. Rozpočtové opatření č.5/2023 – 3013 – vzato na vědomí
  4. Rozpočtové opatření č.6/2023 – 3014 – vzato na vědomí
  5. Přehled veřejných zakázek – vzato na vědomí
  6. Zhodnocení plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2023 – vzato na vědomí
 7. Dotazy a připomínky občanů
 8. Činnost kontrolního výboru: kontrola smluv a usnesení – vzato na vědomí

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.