Aktuální informace ke stavu podlahy v tělocvičně ZŠ

Od léta 2023 probíhají v tělocvičně Základní školy Praha-Dolní Chabry práce na odstranění podlahové vlhkosti, která měla za následek zvlnění nové sportovní krytiny a uzavření tělocvičny z bezpečnostních důvodů (nebezpečí úrazu).

V červenci došlo k odstranění koberce, byli povoláni znalci na odběr vzorků a vyhotovení odborných posudků ke zjištění příčin vysoké vlhkosti podlahy. Poté probíhalo čtyřicetidenní strojové vysoušení.

Podle plánů mělo koncem října dojít k položení nového koberce. Při kontrolním měření před pokládkou se bohužel ukázalo, že betonovým souvrstvím podlahy opět vyvzlínala vlhkost a její výše (nyní cca 2 % v horní vrstvě a cca 6 % ve spodní) pokládku neumožňuje.

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla schůzka se zástupci zhotovitele přístavby a rekonstrukce školy. Na ní se zhodnotil dosavadní průběh a nastínily další postupy.

Zkraje prosince očekáváme výsledky zadaného znaleckého posudku ve věci určení zdroje vlhkosti v podlaze. Vysoušení aktuálně probíhá za pomoci výkonnější techniky, kterou nebylo možné použít v létě. Následně proběhnou nová měření a hloubkové zkoušky vlhkosti (orientačně mezi 10.–18. 12.)

V zásadě se nyní nabízejí dva způsoby řešení situace:

  • vysušit podlahu do přípustných hodnot, položit stěrku (případně parozábranu) a nalepit znovu finální sportovní povrch,
  • vybourat vrstvu mazaniny do výšky 5–8 cm, zhotovit rošt a finální povrch položit na něj.

V první navrhované variantě hrozí, že se bez zjištění příčiny objeví vlhkost znovu a parozábrana ji odvede do stěn tělocvičny. V druhé variantě jde o stavebně a finančně náročný zásah. V ani jedné z navrhovaných možností však nebude tělocvična dostupná dříve než na jaře 2024 a lze předpokládat, že aktuální školní rok se již neotevře.

Městská část bude po získání všech potřebných podkladů rozhodovat, ke které z navrhovaných variant řešení se přikloní. Samotné položení nového povrchu je sice otázkou několika dní, stěžejní je ale vědět, odkud se vlhkost vzala, co signalizuje a jak zamezit jejímu návratu. Na to jsou nutné časově náročné posudky znalců a laboratorní měření. Zvolení nesprávného nebo ukvapeného postupu by mohlo znamenat, že úplně stejný problém budeme za rok řešit znovu. Výše uvedené informace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat podle vývoje a zasílaných stanovisek.

Jsme si vědomi, že uzavření tělocvičny přináší velké komplikace nájemcům, uživatelům tělocvičny, kroužkům i vedení školy. Prosíme všechny dotčené o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Stanislav Vyšín
1. místostarosta MČ Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.