Zastupitelé se sešli k zasedání naposledy v letošním roce

Ve středu 13. prosince 2023 proběhlo 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry, na kterém bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2024. Rozpočet není možné přijmout do schválení rozpočtu hl. m. Prahy v prosinci, proto se předpokládá, by další zasedání mohlo proběhnout už v polovině ledna, kde by byl již na programu i rozpočet. Zastupitelé také pověřili Kontrolní výbor kontrolou darovacích smluv a schválili odměny členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu.

Jako informativní bod byla projednána petice za zachování 54 garáží, která byla směřována na pražský magistrát, který se k ní také vyjádřil. V dalších bodech týkajících se územního plánování nebyl přijat návrh společnosti Arinsal na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, týkající se pozemku na samém severním okraji Dolních Chaber. Souhlasné stanovisko naopak získal návrh na změnu využití území části plochy dnešního autobazaru AAA Auto o rozloze 22 210 m2, kde by mělo dojít ke změně z VN – D na ZVO – D. Pro městskou část by měla mít změna využití pozitivní dopad a nedochází zde k navýšení využitelné kapacity zastavěnosti, součástí spolupráce je také dohoda na kontribučním příspěvku od investora ve výši až 18 milionů korun.

Zastupitelé rovněž přijali veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi ďáblickými dobrovolnými hasiči a Dolními Chabry. Informativními body byly oznámeny úpravy rozpočtu 2023 přijatými rozpočtovými opatřeními, které tvořily z větší části přijaté dotace do školství, knihovny nebo na revitalizaci třešňového sadu. Dalšími informacemi, které na zasedání zazněly, byla zpráva o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku, přehled veřejných zakázek nebo stav záměru na vypracování studie Beranovky. Závěrem byl ještě revokován návrh staršího usnesení o výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentace na IT služby, kde se pracuje na vyhlášení nového výběrového řízení.

Schválený program 8. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 7
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2024 – schváleno
 3. Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany – schváleno
 4. Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech – vzato na vědomí
 5. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1294/5 a 1294/7, k. ú. Dolní Chabry, z OP na PZO a SP – nebylo přijato
 6. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z VN-D na ZVO-D, na pozemcích parc. č. 1374/7, 1374/11, 1374/12, 1374/16, 1374/108, 1374/110, 1745/3 a na částech pozemků parc. č. 1374/3, 1374/5, 1374/6, 1374/15, 1374/18 a 1744/1 vše v k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 7. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2023 – schváleno
 8. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu – schváleno
 9. Informace
  1. Rozpočtové opatření č. 16/2023 - 2083 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č. 17/2023 - 2090 – vzato na vědomí
  3. Rozpočtové opatření č. 18/2023 - 2092 – vzato na vědomí
  4. Rozpočtové opatření č. 19/2023 - 3061 – vzato na vědomí
  5. Rozpočtové opatření č. 20/2023 - 7006 – vzato na vědomí
  6. Rozpočtové opatření č. 21/2023 - 3081 – vzato na vědomí
  7. Rozpočtové opatření č. 22/2023 - 1002 – vzato na vědomí
 10. Informace
  1. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2023 – vzato na vědomí
  2. Přehled veřejných zakázek – vzato na vědomí
  3. Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry – vzato na vědomí
 11. Dotazy a připomínky občanů
 12. Návrh na revokaci usnesení Návrh na schválení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na IT služby – schváleno
 13. Informace
  1. Záměr na vypracování studie Beranovky – vzato na vědomí

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.