Územní řízení k tramvaji zahájeno

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhlo v komunitním centru ve Zdibech veřejné ústní jednání ve věci zahájení územního řízení projektu tramvajové trati Kobylisy-Zdiby. Dotčení účastníci z řad občanů, obcí, vlastníků pozemků či firem zde měli možnost vyjádřit své připomínky k tomuto záměru.

Velká část zazněla od občanů Zdib, Sedlece a Odoleny Vody a týkala se tamní situace. Za Dolní Chabry se zúčastnění dotazovali zejména na budoucí stav v Obslužné ulici či u přemostění Spořické.

Zástupci městské části v minulosti vedli opakovaná jednání s projektantem i investorem a podařilo se dojednat daleko příznivější podobu tramvajové trati, než tomu bylo ještě před dvěma lety. Proto byly nyní připomínkovány převážně jen ty věci, které byly v současném řízení buď nedotaženy nebo opomenuty.

Zejména se jednalo o řešení:

  • podélných parkovacích pruhů na Ústecké a podoba jejich povrchu,
  • položení tichého asfaltu, zejména v úseku mezi kempem a Spořickou,
  • řešení budoucího stavu v úseku Dopraváků – vozovna Kobylisy s ohledem na to, že zde má vyústit Pražský okruh,
  • doladění šířky a barevného odlišení cyklopruhů mezi Kobyliskou, Ulčovou a Bauhausem,
  • prostorové poměry v Obslužné ulici poté, co zde vyroste opěrná zeď náspu (v úseku Dvorní – Bolebořská),
  • instalace chrániček světelného signalizačního zařízení výjezdů z bočních ulic na Ústeckou,
  • výsadbě odpovídajících vzrostlých dřevin na náspu podél celé ulice Obslužná,
  • zachování přímého autobusového propojení uvnitř MČ (linky 162 a 169).

Projednání připomínek občanů i městské části proběhne dle vyjádření projektantů v červnu. O všech krocích tohoto procesu vás budeme informovat.

Stanislav Vyšín, 1.místostarosta MČ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.