Slovo starostky květen 2024

Milí Chaberáci,   
především moc děkuji všem, kteří se přidali k akci Ukliďme Chabry, bylo vás opravdu hodně, pestrá byla i skladba lidí a výsledkem jsou stovky kilogramů odpadu, které jste uklidili. 
V květnu bude v našem rajónu probíhat spousta zajímavých kulturních a společenských akcí, o všech se dočtete v tomto čísle. Stejně tak zde naleznete článek o projednání projektu tramvajové trati Kobylisy –Zdiby v rámci probíhajícího územního řízení a zajímavý článek z historie Chaber o Ferdinandu Schützovi. 
Já vás zde chci krátce a v rozsahu prostoru mně vymezeného informovat o rozsáhlé problematice daně z nemovitosti, na kterou se mě často ptáte. Výše daně z nemovitých věcí na území Prahy je určena i tzv. místním koeficientem, který určuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy. K této vyhlášce (při její změně) se mají městské části možnost vyjadřovat a dávat vlastní návrhy pro území své vlastní městské části. Naše městská část tak v roce 2019 navrhla zvýšení místního koeficientu z původních 2,5 na 5 s účinností od roku 2020. Spolu s námi tak učinilo i několik dalších pražských městských částí. Zvýšení koeficientu nám bylo doporučeno i kvůli požadovaným financím na dostavbu základní školy od hlavního města. Příjemcem daně z nemovitosti (jako jediné daně) je ze 100 % městská část. Ta tímto krokem vylepšila svůj vlastní rozpočet. V té době však nikdo netušil, že o tři roky později přijde vláda se svým úsporným balíčkem a zvýší daň o cca 1,8násobek. Další změny nastanou od 1. 1. 2025. Do té doby musí všechny městské části navýšit koeficient minimálně na 4,5. Jinými slovy i těm majitelům nemovitostí, jejichž městská část koeficient nezvýšila, se od roku 2025 daň rapidně zvýší. Já naopak budu pro naši městskou část navrhovat snížení koeficientu z 5 na minimální 4,5. 
V závěru bych chtěla pogratulovat paní Štemberové ke krásnému kulatému životnímu jubileu. Ať ji stále neopouští radost ze života a je obklopena lidmi, které má ráda. A to zároveň přeji i nám všem. 
Krásný květen

KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.