Debata k záměru D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves proběhla v pondělí 30. října 2023

Videozáznam debaty o dálnici D0 v Dolních Chabrech dne 30. 10. 2023

 

Dne 30. října 2023 přijel ministr dopravy Mgr. Martin Kupka do Dolních Chaber na debatu k záměru dálničního okruhu D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves. Během jednání byl pořizován videozáznam, který celý trvá téměř 3,5 hodiny a je dostupný z:

https://www.facebook.com/DolniChabry/videos/360312683084955

Upozornění: Obraz a zvuk začíná až v čase 0:02:00 (celková doba 3:26:10).

 

Několik vystoupení z dlouhého videozáznamu je dostupných samostatně – odkazy na tato kratší videa jsou uvedeny dále. Před odkazem je vždy uveden čas v rámci „velkého“ videa na Facebooku a za ním v závorce jsou časy vztahující se k příslušnému videu (jako poslední je celková doba).

 

v čase 0:05:10  (0 – 6:57)

Hlavní výtky MČ Praha-Dolní Chabry k dokumentaci EIA

Starostka MČ Praha-Dolní Chabry Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková připomněla základní údaje o dálnici D0 518, 519. Uvedla zásadní dopravní rozpory v dokumentaci, vyjmenovala všechny negativními vlivy způsobené dálnicí D0 519, jakými bude naše MČ zasažena a na konec požadavky MČ.

 

v čase 0:12:20   (0 – 10:50)

Argumenty ministra „jak se na tu stavbu dívat a jak ji přijmout“

Ministr dopravy Mgr. Martin Kupka přednesl úvodní proslov, ve kterém mluvil o podobných obchvatech několika evropských měst a řekl, jaký je cíl dálnice (D0 má odlehčit centru).

 

v čase 0:45:10  (0 – 2:00 – 5:04)

O předkládání neadekvátních pozitiv a způsobu posouzení variant

Občan Dolních Chaber Filip Krolupper reagoval na pozitivní příklady uváděné Martinem Kupkou (dlouhodobě neřešený hluk v obci Jesenice) a upozornil na to, že posudek ČVUT nebyl nezávislý.

● Následovala 3 minutová odpověď Martina Kupky.

 

v čase 1:10:40   (0 – 3:03)

Závěry získané na základě detailního seznámení s dokumentací EIA

Starostka obce Zdiby JUDr. Eva Slavíková mluvila o tom, jak autoři různých článků k dostavbě dálnice D0 (např. článek Pět mýtů… je i na webu MD!) vůbec nečetli předloženou dokumentaci k EIA a jenom opakují dlouhodobé mantry, které jsou v rozporu s fakty. Také na příkladech uvedla, že dokumentace je v mnoha ohledech podjatá.

 

v čase 1:18:30   (0 – 1:57)

Jaké budou intenzity dopravy po dokončení D0 518, 519

Kateřina Šilhová Šafránková ocitovala z předložených dopravně-inženýrských podkladů pro řízení EIA hodnoty intenzit dopravy po dokončení D0 518 a 519.

 

v čase 1:21:10 (0 – 2:204:40 – 7:06)

Je to průtah Prahou přes obydlené území a přes přírodní a kulturní památky

Občan z Prahy 6 Lukáš Pokorný připomněl porovnání variant ve studii od firmy Mott MacDonald z r. 2007 a zeptal se na (ne)posuzování kumulativních vlivů z dálniční a letecké dopravy.

● Martin Kupka na to řekl, že mu musí dát v mnoha ohledech za pravdu…

● Stanislav Vyšín, předseda rady spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, pak hovořil o krajině, o rozsáhlých a patrně trvalých deponiích zeminy a o barbarském přístupu k historickému odkazu, který jsme povinni chránit.

 

v čase 1:44:50 (0 – 2:10)

To, co je namalované v územním plánu, je od základu blbě

Ke slovu se dostal pán vzadu, který vše shrnul: „My se vám celou dobu snažíme říct, že … přivádíte dálnici do města … a že … (dokončení v nadpisu).

 

v čase 1:52:00 (0 – 0:43)

Často zmiňovaná studie ČVUT není komplexním porovnáním

Kateřina Šilhová Šafránková uvedla na pravou míru historii vzniku studie z roku 2015/2016, kterou se často operuje jako „komplexním porovnáním“, a připomněla, že došlo k zásadní změně zadání této studie, takže se o žádné porovnání nejedná.

(Na závěry z této studie se potom o 20 minut později opět odvolával Radek Mátl.)

 

v čase 1:57:00 (0 – 1:45)

Dálnice už dávno mohla stát a byla by daleko levnější

Hana Francová, předsedkyně spolku Nad Draháňským údolím, připomněla, co přesně obsahovala EIA z roku 2002.

 

v čase 2:11:30 (0 – 2:002:55 – 3:34)

O hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních staveb HDM-4

Ing. Josef Tomeš, spoluzakladatel ŘSD, který byl v roce 2014 poradcem ministra dopravy A. Prachaře, připomněl historii vzniku vyhledávací studie a studie proveditelnosti regionální varianty.

● Generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl to doplnil informací o studii ČVUT.

(O této studii již dříve mluvila Kateřina Šilhová Šafránková,)

● Josef Tomeš vysvětlil, proč je hodnocení ve studii ČVUT nesprávné a připomněl, že naopak hodnocení efektivnosti dopravní infrastruktury (HDM-4), které je požadováno prováděcím pokynem Ministerstva dopravy z roku 2017, bylo pro regionální variantu zpracováno, ale pro stavbu D0 518, 519 jej postrádá.

 

v čase 2:32:10   (0 – 2:36)

Kompenzační opatření dělat smysluplná a ne metodická

Eva Slavíková na příkladu růžového sadu ukázala, jak jsou některá předkládaná kompenzační opatření pouze formální, navržená jen na základě nějakých metodik.

 

v čase 3:18:20 (0 – 6:29)

Závěrečná slova ministra dopravy a starostky Dolních Chaber

Po závěrečných slovech ministra dopravy starostka Dolních Chaber připomněla ministrova slova z r. 2013 z veřejného projednání EIA k rozšíření letiště Vodochody a řekla: „Tři věty, které jste tam tehdy pronesl, jsou přesně ty věty, pod které bychom se my mohli podepsat – úplně přesně.“

 

 

V červenci 2022 byl ministr Martin Kupka na jednání o dopravě v Horních Počernicích, kde se mluvilo o úseku D0 510. Videozáznam z celého jednání a videa důležitých vystoupení s doplněnými titulky jsou dostupná z:

https://rozumnadoprava.cz/nektera-vystoupeni-na-jednani-zmc-praha-20-dne-20-cervence-2022/