Generátor připomínek: Vyjádření k záměru D0 518, 519 RUZYNĚ-BŘEZINĚVES

Generátor připomínek vám pomůže vytvořit dopis pro ministerstvo Životního prostředí.

PROSÍME UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

 1. Přečtěte si jednotlivé body do vyjádření k záměru dálnice D0.
 2. Zaškrtněte ty připomínky, které považujete Vy osobně za důležité, můžete zvolit všechny, jednu nebo více.
 3. Ve spodním okně můžete vyplnit ještě Vaše vlastní další připomínky, vložit obrázek, čím se vás osobně záměr týká.
 4. Vyplňte v dolní části dokumentu:
  §  jméno a příjmení
  §  ulici a číslo popisné
  §  PSČ a obec
 5. Poté stiskněte tlačítko „Vygeneruj vyjádření“, tím se Vám připraví dopis pro Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 6. Připravený dopis podepíšete a
  odešlete ho nejpozději dne 4. 10. 2023 doporučenou poštou na adresu Ministerstva životního prostředí ČR, uvedenou ve vytvořeném dopisu.
  odešlete jej datovou schránkou
  Přinesete jej do 3. 10. 2023 do 15:30 na úřad městské části do  a my 4. 10. 2023 doručíme písemnost na podatelnu MŽP ČR za vás. 

TÍMTO VYJÁDŘENÍM A JEHO ODESLÁNÍM I VY OSOBNĚ PŘISPĚJETE K BUDOUCÍ KVALITĚ VAŠEHO DOMOVA A Městské části .