Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha - Dolní Chabry

Název (dodavatel)Popis
E-SPISspisová služba, elektronická evidence pošty a smluv
ICZ, a.s.
Datacentrum Mzdyprogram pro zpracování mezd, DataCentrum systems & consulting, a.s.
CODEXISprávní předpisy on-line  
ATLAS CONSULTING spol. s r.o.
CDSWaplikace na bázi geografického informačního systému (GIS)
GINIS (různé moduly)daně, poplatky, účetnictví, GORDIC spol. s r.o.
ENOspráva obecního majetku, budovy pozemky a stavby
MUNIS   evidence obyvatel, poplatky, hřbitovy
TRIADA, spol. s r.o.
MISYSmapy-katastr nemovitostí
GEPRO spol. s r.o.
TRITIUS

knihovnický SW, Tritius Solutions, a.s.