Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha - Dolní Chabry

Název (dodavatel)Popis
 spisová služba
 program pro zpracování mezd
 sbírka zákonů 
 katastr nemovitostí
 daně, poplatky, účetnictví
 inventarizace majetku
 evidence majetku
 domovní evidenční správa
 správa obecního majetku
 evidence obyvatel