Akce Ukliďme Česko 2016

Ve čtyřech skupinách se 60 dobrovolníků rozběhlo po čtyřech vytypovaných lokalitách – panelovou  cestou k Draháni, větrolamem pomyslně tvořícím linku mezi Ďáblicemi  a Chabry,  lidově označovaným „ďáblický“, cestou k Beranovu a svahem  pod Ústeckou ulicí od pošty k Triocampu. Přes počasí, které se tvářilo nevlídně, mračilo se, vlhko bylo, od božího ráno krápalo, nás účast mile překvapila. O to více, že se kromě dospělých akce účastnila hromada dětí. Prťata, děti školou povinné i ty odrostlejší.

Po 2 hodinách vedoucí skupin nahlásili „hotovo“, což nás téměř zaskočilo. Skoro jsme nestihli dopsat diplomy, kterými jsme se rozhodli odměnit všechny malé účastníky. Kdy stihli slupnout svačinky, kterými jsme podpořili jejich úsilí, nevíme. Každopádně se úklid vydařil.  Byla to rychlá, úderná akce, která splnila účel. A co nás všechny, kteří jsme se jí účastnili již loni, potěšilo, že jsme od minulého roku zaznamenali značný posun. Větší účast, menší množství odpadu. Možná někdy nastane doba, kdy se místo úklidu Chaberáci začnou scházet jen tak na slovíčko, pro potěšení třeba u táboráku.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Je fajn vědět, že jsou tady lidé, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Závěrečný report o proběhlé akci

Celkový počet dobrovolníků:

Z toho počet dětí (< 18 let):

Celkem odpadu:

Kolik z toho se podařilo vytřídit:

62

36

6500 kg

500 kg