Akce Ukliďme Česko

77 párů rukou v akci

aneb info o průběhu akce „Ukliďme Česko“ u nás doma

Přestože páteční počasí nevěstilo nic dobrého a Chabry se choulily chladem a topily v mracích a hustém dešti, a přestože sobotní ráno mrzutě mžouralo přes šedé mraky, slunce se nakonec rozhodlo podpořit hrdiny, kteří i přes nepřízeň počasí vstali a nastoupili ke každoročnímu klání s lidskou hloupostí a s odpadky.

První rozpačité vlaštovky se rychle množily a dobrovolníci v několika skupinách vyrazili do terénu. Mezi stálicemi z řad dobrovolníků se objevily nové tváře, a co nás hřeje nejvíce, opět se rozrostly řady malých nadšenců a nastoupilo mládí. Kromě neorganizovaných jedinců se k nám nově přidala lesní školka z jurty Maata  a skupinka chaberských myslivců.

Je potěšující, že s každým dalším ročníkem roste počet dobrovolníků, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí. Nutno však konstatovat, že neklesá množství vysbíraného odpadu, a v kurzu jsou stále stejné lokality, kam jej ti „darebáci nedisciplinovaní“ odkládají.  Že je hanba nefackuje..

Děkujeme všem, kteří přiložili ruce k dílu. Všech 77 párů rukou, ručiček, pacek a paciček bylo užitečných a potřebných, všech 77 párů rukou bylo nesmírně pracovitých a šikovných. A co víc – patří k nim 77 dobrých srdcí a chytrých hlav, které vědí, o čem to je.

PS.: Opravuji. Právě přišla zpráva, že nás bylo o pět více!

Ukliďme Česko:

Závěrečný report o proběhlé akci:

Celkový počet dobrovolníků:      82

Z toho dětí do 18 let: 39

Vysbíraný odpad: 5,55 t

Srovnávací statistika  2015-2017201520162017
Celkový počet dobrovolníků:206282
Z toho dětí do 18 let:83639
Vysbíraný netříděný odpad:2000 kg6000 kg3500 kg
Vysbíraný tříděný odpad:3000 kg500 kg500 kg eternitu
   1200 kg pneumatik 63 ks
   350 kg železa