Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?

Málo kdo si dovede představit štědrovečerní večeři bez smaženého kapra nebo řízku. Víte kam správně odložit použité oleje z těchto smažených pokrmů?

Na každém z 20-ti sběrných dvorů jsou umístěný nádoby na použité oleje a tuky z domácností. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba, oleje zbavit zbytků jídla a přinést na sběrný dvůr v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skleněné nádobě). 
Je tomu rok co tato služba byla zavedena a výsledky předčily veškerá naše očekávání. Lidé si na tuto službu rychle zvykli a hojně ji využívají. Za období 12 měsíců se na sběrných dvorech vysbíralo celkem 4,6 tuny použitých potravinářských tuků a olejů, které by s velkou pravděpodobností končili v městské kanalizaci. Zvláště v období Vánočních svátků dochází ve zvýšené míře k zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu.

Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr a nechce se Vám oleje doma skladovat, rozhodně je nevylívejte do kanalizace. Lepší variantou je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu.

Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte na sběrném dvoře, putují dále ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů a služeb.

Všem přejeme krásné Vánoční svátky


sdíleno z Portálu životního prostředí hlavního města Prahy :

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/vite_kam_odlozit_oleje_ze_smazenych.html