Velkoobjemové kontejnery - VOK

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: říjen/2018

Dolní Chabry

Na Pěšině

14.10.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

V Kratinách

14. 10. 2018

09:00

13:00

2

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: listopad/2018

Dolní Chabry

Nová - umístění u nezastavěné parcely

04. 11 .2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Pod Křížem x U Větrolamu - umístění vedle stanoviště separovaného odpadu

04. 11. 2018

09:00

13:00

2

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.