Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů

Služba přistavování VOK na bioodpad bude zítřejším dnem 17.4. 2020 obnovena v plném rozsahu a VOK budou přistaveny ve sjednaných časech a místech, dle schváleného harmonogramu. Obsluha VOK bude vybavena ochrannými pomůckami a bude přítomna po celou dobu přistavení, jako obvykle. Prosíme o dodržování bezpečnostních pravidel, jako je nošení ochranných pomůcek a dodržení rozestupů.

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů I. pololetí 2020

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
    
U Větrolamu - slepá odbočka k Ďáblickému háji-u separací04.04.20209:0012:00
V Kratinách04.04.20209:0012:00
Měděnecká - slepý záliv pod Ústeckou18.04.202013:0016:00
Na Pěšině - za křižovatkou s Kobyliskou, bez vystavby-pole18.04.202013:0016:00
Bílenecké náměstí02.05.2020 - náhradní termín za 21.03.202009:0012:00
Ulčova02.05.2020 - náhradní termín za 21.03.202009:0012:00
Pod Křížem x U Vetrolamu - vedle stanovistě separovaneho odpadu16.05.202009:0012:00
Velemínská - slepé zakončeni16.05.202009:0012.00
Dvorní - u separací změna souřadnic-provedena30.05.202009:0012:00
Pihelská - podel nezastavěné parcely30.05.202009:0012:00

 

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
     
  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.