Možnost ukládání bioodpadu přímo v Dolních Chabrech

Bioodpad Dolní Chabry : 776 443 387, 773 079 064. Odpovědná osoba p. Zůčková.

V ulici Spořická, na samé východní hranici Dolních Chaber směrem do Ďáblic, se nachází sběrna odpadů ze zeleně, s níž vedení městské části vyjednalo výsadní spolupráci. Na základě uzavřené smlouvy s provozovatelkou sběrny Ivanou Zůčkovou budou moci chaberští obyvatelé zdarmaod 1. února 2021 využívat služeb ukládání biologicky rozložitelného odpadu, listí, trávy a dalšího bioodpadu. Tuto službu, v ceně 700 korun za tunu materiálu, plně hradí radnice městské části. Samozřejmě budou sběrnu využívat i zaměstnanci údržby ÚMČ, čímž dojde k ušetření prostředků za dosud využívaný kontejner u hřbitova.

Pražský magistrát bohužel oznámil pro letošní rok výrazné finanční škrty městským částem v oblasti odpadního hospodářství, což se dotkne také snížení počtu pravidelných svozů velkoobjemových kontejnerů včetně těch BIO.

Radní proto hledali řešení, aby občané nepřišli o možnost odvozu posekané trávy nebo shrabaného listí a naopak bylo možné tyto biologické odpady odložit kdykoliv. Jan Vokurka sjednal s provozovateli podmínky na zlepšení možností odpadového hospodářství pro místní obyvatele a starostka Kateřina Šilhová Šafránková připravila smlouvu se zdejší provozovnou, která umožní nezávadné skladování bioodpadu v zemědělském areálu na Spořické, kde je posléze dovezený materiál dále zpracováván.

Přijímán bude odpad:

Katalogové čísloNázev odpadu
02 01 03Odpad roslitnných pletiv
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
17 02 01Dřevo
20 01 38Dřevo
20 02 01Bilogický rozložitelný odpad

 

Pravidla a běžné termíny pro příjem bioodpadu

  • pondělí a středa 8:00–15:30 hod.
  • sobota 8:00–13:00 hod.

Sběrna je třetí budovou v areálu. Může se stát, že brána u příjezdové cesty bude zavřená, v takovém případě je na ní vyvěšeno telefonní číslo na obsluhu, která po zavolání bránu přijde otevřít.

Službu sběru bioodpadu plně hradí radnice městské části. Aby však mohlo k úhradě dojít, je nutné vykázat množství sebraného materiálu od občanů. K tomu slouží váha vedle kontejneru na bioodpad. Vážení je proto nutné a je podmínkou bezplatného odběru. Z váhy se také snáze vyklápí obsah vozíků do přistaveného kontejneru. Pro odevzdání bioodpadu zdarma je rovněž třeba se prokázat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.

Sběrna přijímá odpad rostlinných pletiv, odpadní kůru a dřevo a další biologicky rozložitelný odpad. Listí a dřevo je třeba třídit zvlášť. V případě nejasností dbejte pokynů obsluhy.