Možnost ukládání bioodpadu přímo v Dolních Chabrech

Bioodpad Dolní Chabry : 776 443 387, 773 079 064. Odpovědná osoba p. Zůčková.

V ulici Spořická, na samé východní hranici Dolních Chaber směrem do Ďáblic, se nachází sběrna odpadů ze zeleně, s níž vedení městské části vyjednalo výsadní spolupráci. Na základě uzavřené smlouvy s provozovatelkou sběrny Ivanou Zůčkovou budou moci chaberští obyvatelé zdarma od února využívat služeb ukládání biologicky rozložitelného odpadu, listí, trávy a dalšího bioodpadu. Tuto službu, plně hradí radnice městské části. Samozřejmě budou sběrnu využívat i zaměstnanci údržby ÚMČ, čímž dojde k ušetření prostředků za dosud využívaný kontejner u hřbitova.

Přijímán bude odpad:

Katalogové čísloNázev odpadu
02 01 03Odpad roslitnných pletiv
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
17 02 01Dřevo
20 01 38Dřevo
20 02 01Bilogický rozložitelný odpad

 

Pravidla a běžné termíny pro příjem bioodpadu :

Sběrna má otevřeno v pondělí a středu 8:00–15:30 hod. a v sobotu 8:00–13:00 hod.

Nadále platí pravidla pro příjem:

  • Třetí budova v areálu: V případě zavřené brány u příjezdové cesty ke sběrně, kontaktujte prosím obsluhu na tel. čísle vyvěšeném na bráně.
  • Dovezený materiál je třeba vážit: Vážení je podmínkou bezplatného odběru, který následně zaplatí městská část na základě výkazu váhy přijatého bioodpadu. Z váhy se také snáze vyklápí obsah vozíků do přistaveného kontejneru.
  • Prokázání pobytu: Pro odevzdání bioodpadu zdarma je třeba se prokázat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.
  • Co je přijímáno: Sběrna přijímá odpad rostlinných pletiv, odpadní kůru a dřevo a další biologicky rozložitelný odpad. Listí a dřevo je třeba třídit zvlášť. V případě nejasností dbejte pokynů obsluhy.