Přistavení velkoobjemových kontejnerů, II.pololetí 2022

Občané mohou  mimo tyto termíny ukládat odpad na sběrné dvory (ASA Ďáblice  a SD Voctářova).

Ďáblická 791/89, 18200 Praha - Ďáblice, E-mail: praha@asa-cz.cz Telefon: 283 061 301

 

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ v II.pololetí 2022

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
    
Bílenecké náměstí23.10.20229:0013:00
Pod Křížem 23.10.20229:0013:00

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
    
Dvorní13.11.20229:0013:00
V Kratinách          13.11.20229:0013:00
Pihelská13.11.20229:0013:00

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
    
Ulčova27.11.20229:0013:00
Na Pěšině27.11.20229:0013:00
Kadaňská            27.11.20229:0013:00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.