HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2023

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU, MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY
18.04.2023 - útDolní Chabry - Dolní Chabry, Ďáblice, BřeziněvesPo - PáSo
22.07. 2023 - so1. křižovatka ul. Ulčova x Ústecká15:00 - 15:2008:00 - 08:20
19.09. 2023 - út2. Hrušovanské nám.15:30 - 15:5008:30 - 08:50
10.10. 2023 - út3. Bílenecké nám. (k ul. Měděnecká)16:00 - 16:2009:00 - 09:20
 4. křižovatka ul. Hřenská x Květnová (před č. p. 553/52)16:30 - 16:5009:30 - 09:50
 5. křižovatka ul. Šenovská x U Spojů (vedle č. p. 300/31)17:00 - 17:2010:00 - 10:20
 6. ul. U Prefy (vedle č. p. 771/25)17:30 - 17:5010:30 - 10:50
 7. křižovatka ul. Kostelecká x Legionářů (vedle č. p. 753/54)18:00 - 18:2011:00 - 11:20
 8. ul. U Parku (před úřadem MČ)18:40 - 19:0011:40 - 12:00

 

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ:

 • ředidla
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • odpad s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry)
 • mazací oleje a tuky
 • barvy, tiskařské barvy
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky)
 • léky

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

OSTATNÍ:

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka je přesměrována na mobil v autě). Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, které vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.


Pokud zjistíte jakékoliv nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 46 72.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 117 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Informace včetně aktuálního harmonogramu svozů z Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.