Hlasování o podobě budoucího veřejného multifunkčního sportoviště

Městská část Praha-Dolní Chabry ve spolupráci s developerem Star Group připravila hlasování o podobě budoucího veřejného multifunkčního sportoviště v Nových Chabrech. Vybírat můžete ze tří návrhů. Anketa bude spuštěna od 15. ledna 2024 a hlasování bude ukončeno 11. února 2024.
Zvolte vámi preferovanou variantu, 
Hlasování bude umožněno také osobně v knihovně v Chaberském dvoře, vizualizace variant budou pro tento případ vyvěšeny na úřední desce před ÚMČ. Každý může hlasovat pouze jednou. Preferováno je hlasování v elektronické podobě zde na webu MČ.

Hlasování je zapotřebí potvrdit ve Vašem emailu.

VARIANTA 1 RONDEL

Území obepíná běžecký okruh napojený na pěší komunikaci.
Ústředním prvkem návrhu je prstenec pergoly, který  sjednocuje prostor sportoviště a vytváří dojem komunitního prostoru. Zároveň může tvořit přirozený úkryt před náhlým deštěm nebo poskytovat proctor pro venkovní activity za nepříznivého počasí. Uprostřed je umístěno jedno multifunkční hřiště o rozměru 32 x 16 m odpovídající většině rekreačních sportů.
Pergola poskytuje zázemí dalším aktivitám, jako je lezení na boulderu a ping pong, a zároveň kryje tribunu. Na střeše pergoly je umístěno hřiště minigolfu. Každá z aktivit má svou vymezenou zónu.

Ve východní části území je vytvořen tzv. pump track, který navazuje na již dokončenou blízkou cyklotrasu. Západní část území uzavírá polyfunkční objekt s parterem, ve kterém jsou umístěny služby. Areál je opatřen lavičkami, osvětlením, stojany pro kola  a hygienickým zázemím.

 • STRETCHING ZÓNA NA BĚŽECKÉM CHODNÍKU
 • BASKETBALOVÝ KOŠ
 • BOULDER POD KONSTRUKCÍ PERGOLY
 • MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
 • CYKLO PUMP TRACK
 • BĚŽECKÝ CHODNÍK
 • PARKOUR
 • PING-PONG HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ POD KONSTRUKCÍ PERGOLY
 • HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
 • MINIGOLF NA STŘEŠE PERGOLY
 • PERGOLA
 • WORK OUT ZÓNA


VARIANTA 2 TÝMOVÉ SPORTY 

Území obepíná běžecký okruh napojený na pěší komunikaci.
Plocha sportoviště je využita převážně pro týmové sporty, a to formou dvou multifunkčních hřišť o rozměrech  32 x 16 m. Ve východní  části se nachází sezení pro diváky. Na zádech “tribuny” je umístěna lezecká stěna.

Na východní straně je vytvořen tzv. pump track, který navazuje na již dokončenou blízkou cyklotrasu. Západní část území uzavírá polyfunkční objekt s parterem, ve kterém jsou umístěny služby. V předpolí parteru se nachází dva  ping-pongové stoly. Areál je opatřen lavičkami, osvětlením, stojany pro kola  a hygienickým zázemím.

 • STRETCHING ZÓNA NA BĚŽECKÉM CHODNÍKU
 • TRAVNATÉ HŘIŠTĚ
 • MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
 • CYKLO PUMP TRACK
 • BĚŽECKÝ CHODNÍK
 • HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 
 • PING-PONG
 • PERGOLA + KRYTÁ TRIBUNA +BOULDER


VARIANTA 3 SPORTPARK 

Území obepíná běžecký okruh napojený na pěší komunikaci.
Plocha sportoviště umožňuje širokou škálu aktivit, které jsou umístěny v parkové krajině s různými výškovými úrovněmi, a jsou logicky členěny do zón.
Ústředním prvkem je multifunkční hřiště o rozměrech 32 x 16 m. V jižní části parku se nachází volejbalové hřiště o rozměrech 9 x 18 m. V parkové části je také umístěn basketbalový koš, ping-pongové stoly a interaktivní workout zóna kombinující pohybové aktivity, zábavu a vzdělání. Je určena pro všechny věkové kategorie od malých dětí, mládeže, dospělých až po seniory. Multifunkční hřiště lemuje na východní straně terasovité sezení s lezeckou stěnou zastřešené zelenou pergolou.

Na východní straně území je vytvořen tzv. pump track, který navazuje na již dokončenou blízkou cyklotrasu. Západní část uzavírá polyfunkční objekt s parterem, ve kterém jsou umístěny služby.
Areál je opatřen lavičkami, osvětlením, stojany pro kola  a hygienickým zázemím.

 • STRETCHING ZÓNA NA BĚŽECKÉM CHODNÍKU
 • INTERAKTIVNÍ WORKOUT ZÓNA
 • MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
 • ZELENÁ PERGOLA S TRIBUNOU
 • CYKLO PUMP TRACK
 • BĚŽECKÝ CHODNÍK
 • HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 
 • PICÍ FONTÁNA
 • PING-PONG
 • MALÉ HŘIŠTĚ - VOLEJBAL, NOHEJBAL
 • BASKETBALOVÝ KOŠ
 • BOULDER

 


Fotogalerie: 
NÁVRH - SITUACE - VARIANTA 1
NÁVRH - PERSPEKTIVA - VARIANTA 1
NÁVRH - SITUACE - VARIANTA 2
NÁVRH - PERSPEKTIVA - VARIANTA 2
NÁVRH - SITUACE - VARIANTA 3
NÁVRH - PERSPEKTIVA - VARIANTA 3