MCPCH 290/2/2019

Datum: 
11.02.2019
Předmět: 
Znalecký posudek pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry
Rok: 
Číslo jednací: 
MCPCH 02061/2018