Přistavení velkoobjemových kontejnerů BIOVOK, II. pololetí 2022

Datum: 
23.10.2022 09:00 - 12:00

Mimo uvedené termíny je možné ukládat Bioodpad přímo v Dolních Chabrech 

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů v druhé polovině roku 2022

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
    
stanoviště   V Kratinách31.07.20229:0012:00
stanoviště   Ulčova28.08.20229:0012:00
stanoviště   Pihelská25.09.20229:0012:00
stanoviště   Kadaňská, Protilehlá × Kobyliská 23.10.20229:0012:00
stanoviště   Na Pěšině, Bílenecké nám.13.11.20229:0012:00

Mapa velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad MČ Praha-Dolní Chabry

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
     
  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

 

Fotogalerie: