Oznámení Českého statistického úřadu - výběrové šetření v domácnostech