Návrh novely Statutu hl. m. Prahy

Dopisem ze dne 4.1.2018 pod č.j. 17154/2018 byl starostům městských částí zaslán primátorkou hl. m. Prahy k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

MČ Praha – Dolní Chabry podala dne 8. února 2018 datovou zprávou připomínky zpracované ve spolupráci se Svazem městských částí hl. m. Prahy.

Připomínky jsou v plném znění k dispozici na ÚMČ Praha – Dolní Chabry

Miroslav Malina

Starosta MČ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.