Den Země 22.4. 2018

 

 

Vážení občané Dolních Chaber,

v poslední době zaznamenáváme negativní reakce některých občanů na leták akce Den Země, kde byli pozváni občané k úklidu Dolních Chaber, který naše městská část ve spolupráci referátu životního prostředí a komisí životního prostředí každoročně velice úspěšně organizuje.

V letáku jsme se snažili oslovit všechny obyvatelé bez rozdílu, a právě proto, byl leták s trochou nadsázky takto sestaven.

Tato akce je rozhodně míněna nejen za účelem úklidu, ale také za účelem poznávání občanů mezi sebou.

Pokud jsme se tedy některých občanů „dotkli“ je mi líto, zřejmě nepochopili podstatu našeho snažení - občany spojovat a rozhodně ne naopak!

Rádi Vás tedy na akci uvidíme v co nejhojnějším počtu.

Jan Vokurka

Radní a předseda komise životního prostředí

Děkujeme panu Kasovi za prezentaci naší městské části a připravované akce v médiích, bohužel ne zrovna v nezávislých, a už vůbec ne v objektivní rovině.

 

Prohlášení autora letáku Den Země

V souvislosti se zneužitím svátku Dne Země k politické aktivitě stoupencem opozice, panem Kasou, kdy se v reportáži TV NOVA zajímala pouze o textovou pasáž 2 slov propagačního letáku starousedlíci a naplaveniny, a nikoliv cílem a myšlenkou, se hlásím k zodpovědnosti za propagaci formou letáku, který byl zveřejněn.

Nejsem rodilý občan Chaber, jako taková mám v rodném listě jiné místo narození a nehodlám popírat své kořeny, které mne pojí k místům, kde žijí mí blízcí. To, že jsem náplava, někdo, kdo se zde usadil s jistým cílem, je fakt, který nelze vyvrátit. Neuráží mne, že si mne místní dobírají, že jsem naplavenina. Argumentuji tím, že jsem ve fázi domestikované usazeniny, která se rozhodla zde bydlet, pracovat a zapojit se do všech aktivit, které se zde pořádají, aby bylo všem jasné, že jsem přišla s dobrými úmysly. 

Mám snahu mít před svým prahem uklizeno, mé srdce je otevřené a podávám ruku všem bez ohledu na jejich původ, víru a politickou příslušnost, jsou-li jejich úmysly čisté a čestné. Pokud panu Kasovi a samotné autorce reportáže unikl smysl, je to nejen znak lidské hlouposti, ale především škoda.

Jsem přímý a otevřený člověk, proto se touto cestou omlouvám všem, kdo se cítí po odvysílání reportáže poškozeni, dotčeni a uraženi. Omlouvám se vedení radnice, jejíž jméno bylo pošpiněno prohlášením, které manipuluje veřejností s cílem prosadit své zájmy, že představitelé radnice by měli občany primárně spojovat a ne rozdělovat. Především se však omlouvám členu rady, který převzal jako garant záštitu nad plánovanou akcí, a jehož dobré jméno bylo snahou zdiskreditovat rozdělováním občanů.

Obracím se touto cestou na všechny rozumné a normální občany – přijďte podpořit akci, jejímž jediným cílem jsou čisté Chabry, vzájemné seznámení a možnost navázat nová přátelství. 

Bronislava Kukurová

tajemnice ÚMČ a ref. ŽP

 

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.