INFORMACE o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)