Den Země se vydařil!

Nejen slunce ráno vstalo a rozjasnilo svými paprsky nedělní ráno. Vstali také Chaberáci, aby se připojili k oslavám svátku „Dne Země“ prací, a se zásobou pytlů, rukavic vyrazili do ulic.

Tímto se svátek v kalendáři stal skutečnou akcí navazující na akci „Ukliďme Česko“ a první ročník byl odstartován za hojné účasti malých, větších a největších obyvatel naší městské části. Mámy a tátové, sestry a bráškové, tety a strejdové vlastní i cizí, dědové v nejlepších letech a v plné síle, babičky v celé své kráse, dokonce i pes, vyrazili s nadšením a odvahou po vybraných trasách.

K vytýčeným trasám – svah pod Ústeckou směrem od viaduktu k Triokempu, podél komunikační zeleně od Billy k Ďáblickému háji, oblasti Beranova a úklidu černé skládky na spojnici od ul. Kadlecova směrem k panelové cestě vedoucí do Draháně se přidaly také rodinné trasy k Brnkám, okolo parků, dětských hřišť až po centrální vycházkové trasy, kde operovaly další skupinky.

Náš dík patří účastníkům malým, velkým i těm čtyřnohým, kteří je provázeli, všem, kteří vyměnili nedělní dopoledne vhodné k lenošení, rekreaci a sportu za aktivitu „plnou smetí“.

Zvláště pak děkujeme za pomoc chaberským myslivcům vedených panem Matějkou, kteří se také každý rok připojují. Letos likvidovali horu navezeného bioodpadu za podpory techniky řízené pevnou rukou pana Jana Vokurky. Bez nich bychom skládku neodstranili, protože tahle práce chce opravdové chlapy a rozhodně to není práce pro křehké ženy nebo malé děti. Nejsmutnější na tom je, že skládka lemující vycházkovou trasu, vznikla navážkou z okolních zahrad, a založili ji také někteří Chaberáci, kteří s láskou pečují o svůj majetek, ale nepořádek v jejich okolí je netrápí. Přistavený 18 kubíkový kontejner byl plný až po okraj za pár hodin. Na hřbitov do obecního kontejneru pak byly svezeny další pytle odpadu nasbírané na všech trasách, které jej zcela zaplnily. Mimo to byly od hřiště odvezeny tabule skla a z rybníka pod úřadem vylovena mrtvá želva, kterou objevila skupinka dobrovolníků při úklidu v okolí.

Akce se zúčastnilo přes 55 dobrovolníků, které jsme nestihli přepočítat, z toho 25 dětí. Všem patří náš dík. Touto cestou bych ráda poděkovala své kolegyni Lucii Goldsteinové, která přijala úlohu spojky mezi dobrovolníky a organizátory a operativně, ochotně a s úsměvem se jí zhostila na výbornou.  Rovněž děkuji za pomoc paní Vokurkové, která svým krasopisem ozdobila diplomy jmény dětí, které se úklidu zúčastnily. Jejich pomoc je nadějí a zároveň šancí pro modrou planetu.

Přes počáteční peripetie, kdy nám bylo trochu smutno z reportáže TV Nova, nás účast mile překvapila. Jen velká škoda, že těch 20 párů rukou dobrovolníků, kteří přišli neohlášeni, jsme nemohli využít při zvelebování zahrádek v mateřských školách. Protože se ve stanoveném termínu už nikdo navíc nepřihlásil, rozhodli jsme se školky vynechat.

Tak snad někdy příště – mailujte a pište, přihlaste se včas ..

                                                                                                                             Za organizátory akce-B. Kukurová

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.