Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 09. 05. 2018
V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě odvolání výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ *) ze dne 09. 05. 2018 pro území hlavního města Prahy
k o n č í d o b a z v ý š e n é h o n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u
ode dne 09. 05. 2018.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.