SLOVO STAROSTY Miroslava Maliny - červenec, srpen 2018

Léto je v plném proudu. Tento rok je léto prakticky už od května, přesto je samozřejmým vrcholem klid a pohoda až 
o letních prázdninách. Samospráva městské části Dolní Chabry do nich tentokrát vstupuje s celou řadou úkolů. 
   Finanční situace naší městské části je nebývale příznivá, a to  nejen díky dotačním titulům získaným od MHMP, ale také díky příjmům vyplývajícím z činnosti firem, které rekonstruují sítě na území Dolních Chaber. Proto Rada MČ doporučila zastupitelstvu posílit razantním způsobem rozpočet Komise životního prostředí a kapitoly rozpočtu MČ na vybavení a údržbu veřejných prostor. Opravy a nové vybavení se týkají především stávajících dětských hřišť, bude rozšířen sortiment posilovacích a cvičebních prvků v parku U Václava a na Bíleneckém náměstí a instalovány nové odpadkové koše a lavičky.
   Obyvatelé horní části Chaber se v současné době musí vyrovnávat se stavební činností při rekonstrukci rozvodných sítí umístěných 
v komunikacích. Výměna vedení plynu a elektrické energie je nevyhnutelnou realitou. Snažíme se alespoň vyjednat minimalizaci nepříznivých dopadů na život místních obyvatel. Určitou satisfakcí by tak mělo být budoucí bezchybné fungování sítí, ale také souběžná oprava povrchů dotčených komunikací. Po dohodě s realizační firmou bude provedena také oprava stávajícího pruhu Ládevské, která je v současnosti 
v katastrofálním stavu. Rada MČ řeší i přibývající problémy s vozidly parkujícími v této lokalitě. Vozidla mimopražských obyvatel často omezují vjezdy na soukromé pozemky. Ve spolupráci 
s Odborem dopravy a Policií ČR hledáme účinná opatření, která by ochránila zájmy našich obyvatel.
Jménem Rady MČ přeji vám všem příjemné prožití léta a dovolených.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.