Poděkování ředitelce školky Heleně Kalábové

Ještě před prázdninami, 27. června tohoto roku, proběhla unikátní odborná návštěva v naší Mateřské škole Chaberáček. Ta byla v Praze pořádána pro zahraniční delegáty mezinárodní konference OMEP k 70. výročí založení této organizace na téma „Současné podmínky předškolního vzdělávání – základ pro udržitelnou budoucnost“ a naše školka byla jedna z 26 organizací zapojených do exkurzí v celé Praze.

Dle Mgr. Ludmily Šprachtové, která exkurze pro OMEP zajišťovala, byly ohlasy delegátů na návštěvy mateřských škol vesměs obdivné a jak mi osobně dále napsala, byli hosté nadšeni, obdivovali vybavenost mateřských škol, systém předškolního vzdělávání, ale také vstřícnost, ochotu a program, který pro ně v mateřských školách připravili.

Jménem svým i paní Mgr. Šprachtové bych tímto paní ředitelce PhDr. Heleně Kalábové mile rád poděkoval za zapojení do této významné akce, za předvedení vysoké kvality předškolního vzdělávání v České republice, za skvělou reprezentaci školství v naší městské části a popřál jí, ať se jí i v dalších letech úspěšně daří a vychovají ve školce spoustu malých Chaberáků.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.