Aktualizovaný seznam dopravních opatření 1.10. – 14.10.2018