Aktualizovaný seznam dopravních opatření 8.10. – 21.10.2018