2. veřejné zasedání Zastupitelstva už ve středu

Ve středu 12. 12. 2018 se koná ve velkém sále Chaberského dvora od 18:00 hodin 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 2. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 1
 2. Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018
 3. Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2018
 4. Rozpočtové provizorium v roce 2019
 5. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2018
 6. Pověření ke kontrole hospodaření PO za rok 2018
 7. Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ pro rok 2019
 8. Schválení cestovních náhrad pro členy ZMČ
 9. Stanovení termínů ZMČ na rok 2019
 10. Revokace usnesení ZMČ Praha-Dolní Chabry, týkající se změny ÚP 2844 (komunikace V Kratinách)
 11. Deklarace stanoviska k plánované výstavbě Silničního okruhu kolem Prahy
 12. Narovnání majetkoprávního vztahu – pozemek parc. č. 14, k. ú. Dolní Chabry
 13. Interpelace
 14. Informace

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.