Koncepčně řešíme okruh, výstavbu, bezpečnost i Kratiny a nabízíme spolupráci

Od prvního dne v úřadu jsme otevřeli všechna velká místní témata, která jsme si jako prioritní vymezili v naší Koaliční smlouvě a programovém prohlášení. To se promítlo i do včerejšího 2. zasedání místního Zastupitelstva, na kterém byly některé z těchto bodů projednávány.

Jedním z nich je boj za Silniční okruh kolem Prahy. Pro kvalitu místního života chaberských občanů je zcela zásadní využít každý možný prostředek vedoucí k posouzení navrhovaných variant trasy okruhu. Odmítání jižní varianty a prosazování té severní je klíčové téma pro nás nyní o to aktuálnější z důvodu probíhající pečlivé přípravy na soudní jednání příští týden 18. 12. 2018. Zde budeme bojovat proti průjezdu 100 tisíců automobilů denně jen pár stovek metrů za našimi zahradami, proti obrovskému znečištění vzduchu i hluku nebo nenávratnému zničení přírodního útvaru Draháňského údolí. Probíhající soudní spor je nyní jednou z nejvýraznějších možností jak této hrozbě zamezit. V tomto boji stojíme od samého počátku na jedné lodi, což jednoznačně potvrzují jak naše předvolební programy, tak v říjnu podepsaná Koaliční smlouva, naše výrazné postavení v rámci uskupení Starostové pro okruh a kroky, které v této věci nadále aktivně podnikáme.

Podobné je to s místním tématem komunikace V Kratinách. V žádném případě nemůžeme přijímat nekoncepční návrhy od kohokoli. Zvláště pak, když nevycházejí ze znalosti situace a jejich pravým cílem není řešení, ale pouze snaha se zviditelnit, zalíbit se lidem a vložit klín mezi fungující koaliční spolupráci. Na problematiku „Beranovky“ se zaměřujeme od počátku volebního období, zejména starostka Barbora Floriánová, a toto řešení musí být koncepční s jednoznačnou a nezpochybnitelnou vizí do budoucna. Přijali jsme proto usnesení, které zajistí, že související změna územního plánu Z 2844 nebude v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dál projednávána. Rada MČ byla pověřena vyhotovením odborné studie, která bude tuto lokalitu řešit s důrazem na bezpečnost kolem Základní školy Spořická a na vytvoření klidové zóny nad školou

V dalších bodech byla přijata dílčí rozpočtová opatření a schváleno rozpočtové provizorium na rok 2019, které je městská část povinna ze zákona přijmout z důvodu neexistujícího rozpočtu hl. m. Prahy, na který je přímo navázána. Jednohlasně byly přijaty odměny neuvolněným členům Zastupitelstva a termín dalšího zasedání byl zvolen na 6. března 2019.

Stejně jako v průběhu včerejšího večera budeme veřejnost i nadále informovat o postupu v primárních tématech, které vyžadují naši stoprocentní pozornost. Usilovně řešíme otázky spojené s výstavbou developerských projektů. Zejména nevzdáváme náš boj za nenavyšování pater v projektu Nových Chaber Fáze F a G. Také hledáme řešení zvýšení bezpečnosti u základní školy a věnujeme se celé plejádě problémů dopravní agendy včetně chodníku do Čimic, u kterého zbývá uzavřít poslední smlouvu, aby se mohl zkraje jara začít konečně budovat. Rovněž nelze stále přivírat oči nad přebujelou dopravou mířící do naší městské části ze Zdib a okolí. Připravujeme proto řešení jak pro oblast ulice Pod Zámečkem, tak pro celou hlavní trasu na Ústecké.

Velmi nás těší spojení sil se starosty z dalších městských částí, když se nám podařilo předat společně primátorovi Zdeňku Hřibovi a náměstkovi Petru Hlaváčkovi informace o naší iniciativě otevřít znovu téma součinnosti Metropolitního plánu a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, což považujeme za zcela zásadní problém současné Prahy.

Od samého začátku jsme se na radnici snažili volit cestu smíru, sešli se s opozicí na neformální schůzce a nabídli jim místa v komisích a konstruktivní spolupráci nad děním v Dolních Chabrech. Na středečním zasedání Zastupitelstva ale zazníval od některých zastupitelů populismus, zkratkovité návrhy bez jakékoliv koncepce a zbytečné snahy o konfrontaci. 

Od počátku našeho zvolení reálně řešíme témata, která většinu Chaberáků opravdu trápí. Jelikož je pro nás nejdůležitější zvyšování kvality budoucího života v Dolních Chabrech a důvěra vás voličů, kterou jste nám v říjnových volbách projevili, nenecháme se strhnout do mediálních hrátek a diktovat si pořadí agend. Nadále pracujeme pro všechny Chaberáky a věříme, že i opoziční zastupitelé dostojí svým prohlášením a budou s námi spolupracovat na lepších Chabrech. 

Rada městské části Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.