Dosavadní úspěchy a přání do roku 2019

Milí přátelé, 
ráda bych Vám popřála krásný nový rok 2019, hodně štěstí, zdraví a dobré pohody.

A jelikož se mi množí prosby, ať více referujeme o naší práci na radnici, dávám si novoroční závazek k pravidelným setkáváním s veřejností k jednotlivým projektům, které řešíme. 
Je toho nyní tolik, že zatím sotva stíháme o tom ještě psát, ale na setkání si samozřejmě čas uděláme a všichni se těšíme! Motivují nás dosavadní úspěchy a postupujeme ve všech projektech kupředu, jak jen to je možné.
Tak jen “malá” ochutnávka jen z posledních dvou měsíců:

Okruh

 • jednání Starostů pro okruh v Radonicích a také jednání u Městského soudu, dále příprava odvolání, další připomínky k SEA a příprava na jednání o okruhu na Magistrátu

Nová ranvej na letišti Ruzyně

 • příprava k ústavní žalobě

Výstavba v Nových Chabrech

 • přes chabé původní vyhlídky slavíme úspěch podáním námitek k fázi F a G, znovu vstupujeme do boje, řada konstruktivních jednání s developerem, která stále pokračují

Doprava Praha versus Středočeský kraj 

 • jednání a korespondence na několika úrovních ohledně dalšího územního plánování na okraji Prahy, příslib pana primátora a pana náměstka se tomu plně věnovat a podpora dalších starostů MČ

Dotace na sportoviště

 • velká radost z milionové dotace na sportoviště u školy

Chodník do Čimic

 • okamžitě jsme rozjeli stagnující řízení a doplnili zbývající obsáhlou dokumentaci, zpracováváme poslední bod

Dostavba školy

 • ve spolupráci s právní kanceláří opět dopracováváme dokumentaci a připravujeme výběrové řízení

Radnice

 • zásadní změny a doplnění webu MČ www.dchabry.cz
 • rozšíření informací na veřejné desce
 • zveřejňování dalších informací přímo na webu
 • celková změna systému gescí a komisí
 • rozdělení kompetencí, programy komisí
 • nové funkční přestěhování v rámci úřadu, úspora prostoru a možnost simultánních jednání
 • nové programy a pořady v knihovně
 • práce na dlouhodobém a střednědobém plánu pro Chabry

Obsáhlá agenda stavební, dopravní a majetková

 • např. problém navrácení domku parc. č. 14
 • řešíme problémy nepřejatých komunikací
 • chybějící dopravní značení
 • problém křižovatky a přechodu před školou 
 • ranní problémová tranzitní doprava projíždějící chaberskými ulicemi zejména ze Středočeského kraje
 • parkování v Chabrech
 • nutnost navýšit kapacitu hřbitova
 • péče o komunikace 
 • pronájmy, stavební řízení, prodeje

Kultura, sport, škola 

 • nové stránky o kultuře naší MČ www.kulturachaberskydvur.cz
 • příprava nové podoby Chaberského Zpravodaje 
 • rozdělení dodatečných dotací školkám, škole, spolkům, sportovním klubům a dalším organizacím
 • připrava kulturního přehledu a kalendáře na první pololetí roku 2019
 • setkání všech komisí
 • koncerty, divadla, výstavy
 • krásné předvánočni akce s podporou MČ
 • slavnostní předvánoční setkání seniorů
 • rozšíření divadla Divoch na dva soubory

Chabry v rámci Prahy

 • setkání Sněmu starostů
 • několik setkání Svazu MČ, jednání se starosty malých MČ
 • jednání komisí Magistrátu, 
 • osobní jednáni se starosty a radními MHMP a dalších MČ
 • účast na jednáních Magistrátu

A už je ten list dlouhý prozatím dost, takže rychle do nového roku a s elánem do další plodné práce.
Připíjím na Dolní Chabry a na nás všechny, kdo to tu máme rádi! 
Krásný nový rok!

Barbora Floriánová, starostka MČ Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.