K + M + B + 2019

Tříkrálová sbírka Charity ČR letos proběhne také v Dolních Chabrech. V neděli dopoledne můžete krále a královny potkat při koledování v Nových Chabrech a odpoledne budou před nebo po mši, která začíná v 16 hodin, u našeho kostela. Tři králové přinášejí radostné poselství Vánoc a nabízejí lidem začít nový rok dobrým skutkem: přispět Charitě na pomoc potřebným a nemocným.

Do sobotního podvečera se ještě mohou hlásit malí koledníci, víme, jak to děti baví. Večer pak vyzvedneme vše potřebné včetně kostýmů a královských korun.

Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi.

Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.

Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály tří králů. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.

Děkujeme, že koledníky odměníte svou vlídností a úsměvem.

Kontakt: trikralovasbirka.chabry@seznam.cz

www.trikralovasbirka.cz

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.