Nebezpečná křižovatka u základní školy

Řešení prostoru křižovatky ulic Spořická a U Václava před základní školou vyžaduje modernizaci. Iniciativa vzešla od radních městské části, pro které je bezpečnost jednou z programových priorit. Hned v prvních dnech ve funkci proto jednali se strážníky městské policie o přijetí okamžitých i koncepčních řešení bezpečnostní situace u školy. Na vylepšení oblasti se v lednu shodli se členy Komise stavební a dopravní, kde bylo zadáno vypracování předběžné studie, na jejímž základě bude situace posouzena Radou MČ a posléze zaslána policii k připomínkám. Cílem je vypracovat komplexní řešení celé křižovatky s maximálním důrazem na bezpečnost chodců, především pak dětí. V živé paměti mají mnozí dvě nedávné nehody střetu automobilu s chodcem na přechodu přes Spořickou ke škole. Právě tento přechod pro chodce by měl být v rámci modernizace křižovatky také upraven, aby donutil projíždějící řidiče dodržovat maximální povolenou rychlost a zvýšila se tím bezpečnost nejen pro žáky základní školy.

Komentáře

CO S TÍM? Záměr projektu je zvýšit bezpečnost dětí, s tím jediným lze beze zbytku souhlasit. Jaké jsou jiné lepší možnosti pro zajištění bezpečnosti dětí? Hlavní možné varianty: • Semafor s kamerou a radarem nastaveným na 30 km/h – auta jedoucí rychleji budou mít červenou. V kombinaci s předcházejícím dopravním značením – POZOR RADAR, 30 km/h = zelená (skoro 100% a spolehlivé řešení). Semafor se solárním panelem, pak bude mít minimální provozní náklady. Snímky z kamery se budou odesílat Policii ČR. • Blikající dopravní značení POZOR ŠKOLA, 30 km/h, blikající ve všední den a v návaznosti na radar (na semaforu) při vyšší rychlosti. • Přesun zastávky za křižovatku směrem ke škole (autobusy budou skoro proti sobě a otravný hluk autobusů se odsune dál od obyvatel na křižovatce). • Zóna 30 km/h – od vjezdu do Dolních Chaber z Čimic, až po STOPku u pošty. • Optické retardéry u přechodů NAMALOVANÉ na vozovce (červené pruhy s šipkami).

Další varianty nebo možnosti doplnění: • Odstranění dopravního značení (začne platit přednost zprava) a rychlost reálně není možná vyšší, než 30 km/h (již ověřené a funkční řešení zavedené v ulici "Na Jarově" (MČ Praha 3) • Radar a LED světelná tabule a dopravní značení (30 km/h) – se smajlíky • Radar s měřením průměrné rychlosti na úseku od školy k Čimicím • Umístění ostrůvků před i za křižovatku v celém úseku – zúžení vozovky • Dopravní značení se světelnou signalizací (ta už je, ale na nevhodném místě, není vidět) • Dopravní značení (30 km/h) se světelnou signalizací.

Možná je samozřejmě různá kombinace výše uvedených – osobně bych preferoval prvních pět, a z logiky jejich řešení se účinněji a rychleji a s nižšími náklady dosáhne cíle (tedy razantně se zvýší bezpečnost křižovatky pro děti) a ještě se zlepší situace pro obyvatele v okolí tím, že se sníží hluk od autobusů. Pokud jste dočetli až sem, věřím, že vám není lhostejno, co se děje u školy, a věřím, že podpoříte jakékoli BEZPEČNÉ A TICHÉ řešení.

Nebo to nechte být, necháme si rozkopat silnici, a NON-STOP BUBNOVÁNÍ PNEUMATIK se bude linout údolím, jako nová "hymna" Chaberáků, kterým je všechno jedno. Pak už to nikdo nespraví. Pokud chcete něco udělat a vyjádřit nesouhlas, napište svůj názor na dchabry@dchabry.cz, nebo do datové schránky: ztib27j, případně na podatelna@dchabry.cz (pouze s kvalifikovaným certifikátem). Váš soused

Omlouvám se rozdělení, nebylo možné vložit to jako jeden komentář.

Stránky

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.