Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 6. března 2019 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 3. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 3. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 2

 2. Rozpočtové opatření č. 11 v roce 2018

 3. Rozpočtové opatření č. 12 v roce 2018

 4.  Schválení rozpočtu na rok 2019

 5.  Návrh rozpočtového výhledu MČ na období 2019 – 2024

 6.  Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole darovacích smluv za rok 2018

 7. Změna kódu míry využití území pozemku parc. č. 1372/190, k.ú. Dolní Chabry

 8. Rekonstrukce ZŠ – mobilní jídelna

 9. Změna územního plánu Z 2844

 10. Změna územního plánu U 1302

 11. Interpelace  

 12. Informace

 • Informace paní starostky o aktuálních jednáních

 • Informace o podané žádosti o investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy na rok 2019

 • Informace JUDr. Golase o stavu vypracování studie komplexního posouzení oblasti  "V Kratinách - Beranovka" s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové odpočinkové zóny

 • Informace Ing. Doležala

 • Informace Mgr. Šilhové Šafránkové

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.