Stanovisko k dokumentaci TT Kobylisy – Zdiby

Městská část Praha-Dolní Chabry poslala jako dotčený orgán v termínu do 22. února 2019 své písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) týkající se projektu tramvajové trati Kobylisy – Zdiby. Související dokumentaci k zjišťovacímu řízení včetně zveřejněné studie naleznete na stránkách informačního systému EIA.

Vyjádření městské části přikládáme jako soubor ke stažení. Součástí přílohy jsou také konkrétní technické připomínky zpracované starostkou Ing. Barborou Floriánovou a Ing. Vladimírem Musilem, které byly konzultovány s technickým ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Janem Šurovským, Ph.D. a následně také odsouhlaseny.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.