Dopis členům Výboru pro územní rozvoj ZHMP

Vážení členové Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP,

na jednání výboru dne 12. března 2019 jsou na programu bod 4.1 U 1302/01 ÚP SÚ HMP týkající se MČ Praha Dolní Chabry a navýšení koeficientu zastavěnosti pro výstavbu 38 bytových domů a bod 6.4 Podnět č. 11/2016 (MČ Praha-Dolní Chabry, výstavba bytových domů) rovněž s žádostí o navýšení koeficientu zastavěnosti.

Dovolte mi sdělit, že stanovisko naší MČ je v této věci zcela nesouhlasné.

Toto stanovisko dokládám rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry č. 113/16/ZMČ ze dne 28. prosince 2016, které výslovně nesouhlasí s žádostí společnosti Star Group s.r.o. o změnu koeficientu zastavěnosti v lokalitě Beranov takto: plochy stabilizované kódem OV-D na OV-E, plochy stabilizované kódem OB-D na OB-F.“ Usnesení přikládám v příloze.

Navyšování koeficientu zastavěnosti v navržené podobě zásadním způsobem vzbudilo velmi výrazný odpor většiny obyvatel obce, kteří se v referendu konaném dne 26. listopadu 2016 vyjádřili v 91 % hlasujících proti navýšení rozsahu výstavby v projektu „Nové Chabry“ oproti platnému územnímu plánu. Jeden z hlavních důvodů tohoto nesouhlasu obyvatel naší městské spočívá v tom, že její infrastruktura není připravena na dopady takto masivního navyšování výstavby oproti současnému územnímu plánu. Již v nemalé míře dokončený původní projekt spol. Star Group s.r.o. představuje skoro zdvojnásobení počtu obyvatel naší městské části a tudíž není na místě, aby byl tento projekt ještě dodatečně znovu velmi výrazně navýšen nad rámec platného územního plánu, resp. téměř zdvojnásoben, když původní projekt po jeho dokončení vyčerpá stanovený rozsah zastavění pro dané území a je sám o sobě velkým dopadem na naši městskou část.

Z výše uvedených důvodů Vás proto tímto zdvořile žádám za MČ Praha-Dolní Chabry a její občany o hlasování PROTI této navrhované změně U 1302/01 a podnětu č. 11/2016 na zítřejším jednání VURM.

Děkuji. S pozdravem
Ing. Barbora Floriánová
Starostka MČ Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.