Navýšení koeficientů v Beranově bylo ve výboru ZHMP na žádost naší MČ zamítnuto

Dnes se na pražském magistrátu projednávaly dva návrhy spol. Star Group s.r.o. na změnu územního plánu v podobě výrazného navýšení koeficientu zastavěnosti v oblasti Beranova. Městská část zaslala k návrhům před jednáním své jasně nesouhlasné stanovisko podložené odmítavým usnesením ZMČ z roku 2016 a výsledky místního referenda. Osobně se na místě proti oběma změnám vyjádřila starostka Barbora Floriánová, která členy výboru požádala o respektování názoru našich občanů a hlasování proti změně. Výbor pro územní rozvoj na základě tohoto postoje MČ obě změny zamítl.

Pro naši městskou část jde o zásadní rozhodnutí, a proto stanovisko vedení radnice přišli osobně podpořit také koaliční kolegové radní Petr Malý a zastupitel Miroslav Malina.

Na takto masivní rozšiřování projektu Nové Chabry oproti současnému územnímu plánu není v Dolních Chabrech dostatečná infrastruktura a už současná podoba projektu znamená pro naši městskou část velký dopad.

Zamítnutím návrhů však práce vedení radnice v oblasti Beranova nekončí. V tuto chvíli developer připravuje realizaci již dříve schválené „Fáze F a G“ projektu Nové Chabry. Městská část se proto bude nadále soustředit na to, aby plánovaná výstavba probíhala s dostatečným ohledem na zájmy Dolních Chaber a byla pro ně, pokud možno co největším přínosem.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.