Zastupitelé schválili rozpočet a oznámili zahájení výběrového řízení na rekonstrukci ZŠ

Na středečním zasedání ZMČ 27. března 2019 byl schválen rozpočet pro rok 2019. Zastupitelé obdrželi informaci o zahájení výběru zhotovitele rekonstrukce a dostavby základní školy, přičemž v této souvislosti odsouhlasili finance pro vybudování mobilní školní jídelny. V závěru večera jednomyslně rozhodli o spoluúčasti na zpracování posouzení obou tras Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).

Chaberský rozpočet počítá pro letošní rok s celkovými výdaji přes 39 milionů korun a příjmy ve stejné výši. Zapojeno je do něj osm milionů z rezervy městské části, které budou využity na nákup nové techniky pro zimní údržbu, zpracování zcela nové demografické studie nebo vypracování územní studie oblasti V Kratinách s důrazem na bezpečnost u školy a zachování klidové zóny. Především je pak ale potřeba zajistit odborné zázemí, studie a posudky pro boj proti plánovanému vedení vysokého napětí a za porovnání obou variant SOKP.

Právě nad tématem okruhu našli zastupitelé širokou shodu. Jednohlasně podpořili koaliční návrh na vypracování komplexního a odborného posouzení variant trasy okruhu společně s dalšími dotčenými městskými částmi a obcemi a stanovili si maximální výši spoluúčasti při financování posouzení na 500 tisíc korun.

V průběhu zasedání předložil místostarosta Milan Golas zprávu o zahájení výběrového řízení na rekonstrukci a dostavbu základní školy, o kterém radní v pondělí rozhodli a do konce týdne by mělo být vyhlášeno a zveřejněno na elektronických portálech, kde bude včetně všech podkladů přístupné široké veřejnosti.

Vzápětí bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření týkající se výstavby mobilní jídelny pro základní školu. Realizovat by ji měla společnost ALGECO s.r.o. a fungovat bude v době stavebních prací na rekonstrukci a dostavbě školy. Ta by mohla začít již letos v létě, rozhodující ale budou průběh a výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.