Volby do Evropského parlamentu - upozornění

Služba na úřadě MČ Praha-Dolní Chabry

v neděli 14. dubna 2019, kdy končí lhůta pro občana jiného členského státu EU, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR, pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, *

bude zajištěna na Úřadě MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí kancelář č. 106, tel. 283 852 857, v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

Daniela Pisingerová
ÚMČ Praha-Dolní Chabry

* Automaticky jsou do seznamu EP v roce 2019 přeneseni pouze ti občané jiných členských států EU, kteří byli na základě své žádosti zapsáni do seznamu EP již v předchozích volbách do Evropského parlamentu, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí nebo nepozbyli právo volit.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.