Praha upravila podmínky pro organizované pálení čarodějnic v době sucha

Pražští radní na pátečním mimořádném jednání vedení města přijali nové Nařízení stanovující podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Ke změně dochází po třech letech na základě zkušeností z minulých období, kdy například v loňském roce tyto podmínky neumožňovaly tradiční akce pálení čarodějnic v městských částech. Akce letos budou možné, pokud organizátoři dodrží základní bezpečností pravidla a vyhnou se zapalování ohňů v rizikových místech. Celé znění přijatého nařízení naleznete v příloze.

Podmínky organizace rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně dle nařízení hl. m. Prahy:

a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,

b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,

c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.


S účinností od soboty 27. dubna odvolal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v Praze. V souvislosti s tím bude ukončena platnost nařízení hl. m. Prahy týkající se zákazu rozdělávání ohňů na rizikových místech na území hlavního města.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.