MČ nesouhlasí se znovuotevřením ďáblické skládky

V pátek 17. května 2019 poslala městská část Praha-Dolní Chabry negativní vyjádření k záměru znovuotevření I. etapy skládky odpadů Ďáblice. Připomínky, které MČ zpracovala se ve čtrnácti bodech zaměřují na nejzásadnější důvody spojené s tímto záměrem.

Prvním argumentem, který je patrný dokumentace k povolení II. etapy skládky, je již dávno naplněná kapacita I. etapy. Není možné nyní argumentovat volnou kapacitou, když tento údaj ani není doložen průkazným výpočtem. Jako nezpochybnitelné se jeví také rozpor se Zákonem o odpadech 229/2014 Sb., který jasně podporuje jiné způsoby nakládání s odpady, eliminaci ukládání odpadů na skládky s ohledem na efektivnější a ekologičtější přístup k ochraně životního prostředí.

Nepříznivé vlivy na životní prostředí by se týkaly nejen ďáblických občanů, ale právě také občanů sousedních Dolních Chaber. Dlouhodobě lze z průzkumů pozorovat zhoršování kvality podzemních vod, které by znovuotevření skládky jen ještě víc podpořilo. Dle názoru MČ nebylo dostatečně posouzeno zatěžování okolních obyvatel pachovými látkami, protože již dnes jsou naši obyvatelé pravidelně obtěžováni nepříjemným nasládlým zápachem ze skládky. Situace by se tímto pouze zhoršila.

Jelikož byla skládka Ďáblice v prostoru I. etapy řádně ukončena, je nutné o záměru uvažovat jako o zcela novém, který musí být posuzován v rámci nového územního a stavebního řízení se všemi souviseními náležitostmi včetně posouzení podle ZoEIA. MČ proto bude požadovat podrobný popis a posouzení vlivu záměru na znečištění ovzduší a zápach, vliv na dopravní zatížení dotčené dopravní sítě výstavbou a provozem.

Celé znění podaných připomínek naleznete v příloze.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.